Is it dramatic to say that I couldn’t LIVE without my wireless headphones?

Being a language teacher and interpreter working in all kinds of business situations you can think of and interpreting for all sorts of industries, I spend most days listening to podcasts, audiobooks, YouTube videos and online courses because I absolutely need to stay up-to-date and know the latest trends in business, language teaching and learning.

At the same time, listening to as much language input as I do, I hone my language skills on a daily basis; which is a must if you wish to earn your living as an interpreter.

I used to use headphones with wires but it was just so impractical. With wireless headphones you can spend your day on the go, do the house chores, play with your kids or even do sports. For me, it’s non-negotiable!

What can’t you live without?

Česká verze

Bude to znít přehnaně, když řeknu, že bych nemohla ŽÍT bez bezdrátových sluchátek?

Jako učitelka jazyků a tlumočnice, která pracuje ve všech možných obchodních situacích, které vás napadnou, a tlumočí pro všechna možná průmyslová odvětví, trávím většinu dní poslechem podcastů, audioknih, videí na YouTube a online kurzů, protože nutně potřebuji mít aktuální informace a znát nejnovější trendy v obchodním světě, ve výuce i studiu jazyků.

Zároveň mi to, že vstřebávám tolik cizího jazyka poslechem, umožňuje zdokonalovat své jazykové dovednosti na každodenní bázi. Což je nutnost, pokud se chcete živit jako tlumočník.

Kdysi jsem používala drátová sluchátka, ale bylo to tak nepraktické. S bezdrátovými sluchátky může člověk strávit den v pohybu, dělat domácí práce, hrát si s dětmi nebo se dokonce věnovat sportu. Pro mě je to neoddiskutovatelná záležitost!

Bez čeho nemůžete žít vy?

Stáhněte si zrcadlový anglicko-český text v PDF zdarma a rozšiřte si slovní zásobu v angličtině o nové zajímavé obraty! Text ke stažení najdete zde.