Dovolte, abych se s vámi podělila o příběh ze svého života. Týká se samozřejmě jazyků. Je tak trochu nevšední. Nalijte si proto něco dobrého a začtěte se.

Když jsem před víc než 15 lety přišla s nápadem nahradit nudné domácí úkoly každodenním poslechem nahrávek (tehdy ještě kazet a CD), setkávala jsem se zpočátku často s nepochopením.

"To je hloupost." "To nemůže fungovat," slýchala jsem ze svého okolí. Nejen od studentů, ale i od kolegů. A popravdě... slýchám to občas dodnes.

Tehdy jsem se nenechala odradit.

Podvědomý poslech nejen v dětství

Poprvé jsem narazila na metodu, která kombinuje vědomý soustředěný poslech a podvědomý nesoustředěný poslech nahrávek, v r. 2003 v knize Very Birkenbihlové z Německa. Musím říct, že mě to zaujalo. Všechno to zapadalo do sebe a dávalo to smysl.

"Jako děti se přece také učíme odposlechem a nápodobou," říkala jsem si. Jazyk děti vnímají nejen, když se soustředí, ale i když si hrají a jsou zabrané do nějaké činnosti.

Co kdybychom začali jako dospělí poslouchat nahrávky v cizím jazyce pravidelně každý den? Při snídani, na cestě do práce, při sportu, domácích pracích atd.? Jak moc by se naše znalosti posunuly? Dnes se to zdá až legrační, ale tehdy to byla objevná myšlenka.

Rozhodla jsem se to vyzkoušet. Zatímco jsem si k tématu hledala další informace, celý rok jsem sama na sobě testovala, jak mohu využít podvědomý pasivní poslech a kombinovat ho s aktivním soustředěným poslechem, abych si zlepšila porozumění v cizím jazyce.

Studenti se zlepšují v porozumění

Výsledky mě nadchly už po několika týdnech. Během ročního testování jsem postupně vypilovala postup, při kterém bylo možné kombinovat domácí poslech s jazykovou výukou, a vyvinula výukovou metodu pro individuální lekce i skupinové kurzy. Začala jsem zapojovat další studenty.

Největší nedůvěru budil podvědomý poslech. "Jaký smysl má poslouchat nahrávky, aniž bych se na ně soustředil?" Na podobné dotazy jsem odpovídala znovu a znovu.

Na svých studentech jsem přitom denně viděla výsledky. Rozdíl mezi těmi, kteří pravidelně cizí jazyk poslouchali, a těmi, kteří neposlouchali vůbec nebo velmi nepravidelně, byl propastný už po krátkém čase.

Testovala jsem další možnosti jak poslech pro studium jazyků využít. Zjistila jsem například, že zlepšovat se v cizím jazyce je možné I ve spánku.

Přesto, že zpráva o podvědomém poslechu se už do světa mezitím pomalu rozšířila, po 15 letech ještě stále potkávám studenty i lektory, kteří podvědomý poslech znevažují a označují ho za nesmysl a ztrátu času.

Finové přišli na to, že to funguje

Před několika měsíci se mi však dostalo příjemného zadostiučinění.

Vyšla vědecká studie, která mi udělala radost.

Prokazuje, že:

=> i pouhé pasivní vystavení se cizímu jazyku po dobu několika po sobě jdoucích dní vede k měřitelnému zlepšení schopnosti rozlišovat cizojazyčné zvuky a zlepšení porozumění.

Vědci se dlouho domnívali, že tato schopnost se v dětství ztrácí. Tato studie však prokazuje, že pasivní příjem cizího jazyka vytváří nové paměťové stopy a vede ke zlepšení porozumění i v dospělosti.

"Tyto nové výsledky by mohly být využity v budoucnosti při učení cizích jazyků a hudební výchově. Možná, že v budoucnosti budou jazykové kurzy začínat sezeními, ve kterých budou studenti vystaveni pasivnímu příjmu zvuků v jazyce, který se učí. Studenti by mohli poslouchat cizí jazyk například během domácích prací nebo při běhání bez nutnosti soustředit se na cizojazyčné vjemy. Takto by si mohli vytrénovat mozek pro rozpoznávání odlišností v cizím jazyce a byli by připravenější na tradiční vyučování ve třídě, " říká Jari Kurkela z Univerzity Jyväskylä ve Finsku. (https://neurosciencenews.com/exposure-language-sounds-10351/)

Je to zvláštní, ale kolega z finské univerzity svou vizí o budoucnosti jazykové výuky výstižně popsal to, co se studenty praktikujeme už 15 let.

Věřím, že tahle zpráva nepotěšila jen mě, ale udělá radost i mým milým studentům, kteří se právě snaží zlepšit v cizím jazyce a pravidelně cizí jazyk poslouchají.

A třeba inspiruje i další lektory k tomu, aby využívali podvědomý poslech jako jednu z metod při učení cizích jazyků.

Nejde jen o poslech

V průběhu vlastního studia 10 různých jazyků a během 20 let, kdy jazyky učím, jsem zjistila samozřejmě mnohem mnohem víc.

Pokud se o tom jak se učit cizí jazyky efektivně, chcete uceleně dozvědět i vy, a chcete zažít zlepšení na vlastní kůži, máte už za pár dní jedinečnou možnost.

Na chvíli opět otevřu 10 týdenní online kurz Jazyková výzva 2019.

V kurzu ukazuji několik desítek možností, jak se učit jazyky efektivně. Jak si nastavit vlastní studium a vlastní plán a pomáhám každému studentovi jednotlivě, aby našel svou vlastní cestu k cizím jazykům. Cizí jazyk se totiž opravdu může naučit každý, ale cesta každého z nás je trochu jiná.

Co nám brání

Naší největší překážkou bývá, že nám při učení schází systém. Často hrají roli také naše obavy z neúspěchu, naše nedostatečné sebevědomí a přesvědčení o tom, že na to nemáme, které vychází z předchozích špatných zkušeností.

Protože nestačí mít pouze ty správné informace, ale je třeba si vytvořit správné návyky, správně postupovat a změnit svůj celkový pohled na učení jazyků, studentům se v průběhu výzvy denně věnuji. To je jeden z mnoha aspektů, ve kterých se Jazyková výzva liší od ostatních online kurzů.

Online kurz otevírám pro 20 studentů. Chcete-li být mezi nimi, přihlaste si odběr e-mailů od Englishky tady: http://bit.ly/novinky-englishky a nic vám neuteče.