Who doesn't love news and surprises? I’m an online language teacher and an interpreter so you can probably guess that from day to day I often use tools like an online dictionary, webcam and headphones.

What might surprise you is how necessary a time-tracking app is for me, too. My students and I started using it two years back and haven’t looked back. It enables us to track all the time we spend with the languages we are learning and to tweak our learning habits so that we can improve to the best of our abilities. And it’s motivational, too, to see our own progress and the progress of others. You never feel like you are learning on your own.

What surprising necessities do you use in your work day?

Česká verze

Kdo by neměl rád novinky a překvapení? Učím jazyky a tlumočím, takže vás asi napadne, že denně používám pomůcky jako online slovník, webkameru a sluchátka.

Co vás možná ale překvapí je, jak moc nepostradatelná je pro mě také aplikace na měření času. Se studenty jsem ji začala používat před dvěma lety a nelituji toho. Umožňuje nám mít přehled o veškerém čase, který s našimi jazyky trávíme, a vyladit naše učební návyky tak, abychom se zlepšovali, jak to jen jde. A také je motivační vidět náš vlastní pokrok a pokrok ostatních. Nikdy nemáte pocit, že se učíte sami.

Jakou nečekanou nezbytnost potřebujete ke své práci vy?